A bolygóvonat tovább robog
A bolygóvonat tovább robog

Örülünk, hogy a bolygók láthatósága sokak érdeklődését a csillagászat felé fordította egy kicsit. Aki esetleg lemaradt a teljes bolygósorakozóról, ne szomorkodjon! Ugyan elméletileg mind az öt szabad szemmel látható bolygó  - Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz -megfigyelhető volt egyidőben a hajnali égbolton június második felében. a legtöbben a Merkúrt nem látták. Nem láthatták. A Merkúr éppen csak a látóhatár fölé emelkedett a pirkadó égbolton, így nem csak a Nap fénye nehezítette a megfigyelését, de a légkörben lévő pára, porszemek, a látóhatáron lévő házak, fák, három fűszál is tovább csökkentette az esélyeket. Tehát amit a nagy többség látott pár hete, azt továbbra is meg lehet figyelni nyári hajnalokon. Bátorítunk mindenkit, hogy egy jó horizontú rétről, szántóról figyelje meg hajnalban a NÉGY fényes bolygónkat! A nagyon elszántak azt is megfigyelhetik, hogy a Hold éjszakáról éjszakára folyamatosan halad a bolygók között, a Szaturnusztól a Vénuszig.

Derült eget kívánunk mindannyiunknak!

Képek: Stellarium (az égbolt sötétsége/fényessége nem felel meg a valóságnak)

Az első képen július 6., másodikon augusztus 6. hajnali égbolton mutatja a bolygók helyzetét.