Planetáriumi filmjeink
Planetáriumi filmjeink

Perszeusz és Androméda

A legifjabb korosztálynak szóló történet főszereplője a szépséges Androméda hercegnő, akinek élete kis híján tragikus fordulatot vesz, amikor anyja, a hiú és öntelt Kassziopeia királyné magára haragítja a görög isteneket. Poszeidón, a tengerek ura egy rettenetes szörnyet küld a királyság ellen, hogy megbüntesse az  embereket  a királynő vakmerőségéért. Ám ekkor feltűnik Perszeusz, a legendás hős, és szembeszáll a tengeri szörnnyel, hogy elnyerje a hercegnő kezét. (Időtartam: 20 perc. Ajánlott: 4-9 éves kor között)

 

Az élet eredete

A látványos, minden korosztály számára ajánlható családi film a földi élet keletkezésének, fejlődésének néhány lényegesebb állomását tárgyalja. A kozmikus utazás során az idők kezdetéig repülünk vissza, és követjük az élet kialakulásának folyamatát a kezdetleges élőlények megjelenésétől a gondolkodó ember színrelépéséig. Utunk végén elhagyjuk a Föld bolygót, és a naprendszer néhány olyan égitestét is meglátogatjuk, amely az élet hordozásához szükséges alapvető feltételek némelyikével is rendelkezik. (Időtartam: 20 perc. Ajánlott: 6 éves kortól)

 

 

A maják csillagai (Mayan Archaeoastronomy: Observers of the Universe) (6 éves kortól)

Az égbolt titkait fürkésző, az univerzum megfigyelését magas szinten művelő régmúlt civilizáció, a maják világába repülünk vissza, megismerkedünk isteneikkel és szentélyeikkel, mindezt egy megkapó képi világú, élénk színekkel teli animációs film keretében. Hogyan magyarázták az égi jelenségek és mozgások mibenlétét, és miként próbáltak kapcsolatba lépni őseik szellemével? Ezekre a kérdésekre ad választ a mesélő, maga is ennek a letűnt világnak egy képviselője.

 

 

Két kis üvegdarab

Négyszáz évvel ezelőtt holland optikusok felfedezésének hírét hallva Galileo Galilei két kis üveglencsét illesztett egy csőbe, és műszerét az égre emelte. Amit látott, dokumentált, és az itáliai előkelőségekkel megosztott, fenekestül felforgatta a világot, és egy új világegyetem modelljének kézzelfogható bizonyítékát adta meg. Ismerkedjünk meg tehát a távcső történetével! (Időtartam: 20 perc. Ajánlott: 8 éves kortól)

 

 

A Földtől az univerzum pereméig

Rövid csillagászattörténeti áttekintést követően megismerkedünk az általunk belátható univerzum objektumaival, kezdve naprendszerünkkel és bolygótestvéreinkkel, majd fokozatosan távolodva otthonunktól tejútrendszerünk nyílt- és gömbhalmazairól, a planetáris ködökről, csillagközi gázfelhőkről, a galaxisunkat alkotó csillagok életciklusáról tudhatunk meg alapvető információkat. Végül kilépünk az intergalaktikus térbe, ahol a galaxisok halmazokba, szuperhalmazokba csoportosulnak. Távcsöves bemutatóink iránt érdeklődő vendégeknek erősen ajánlott! (Időtartam: 29 perc. Ajánlott: 8  éves kortól)

 

Kozmikus eredetünk

Honnan tudják a csillagászok, milyen elemek, vegyületek alkotják a távoli csillagközi gázfelhők anyagát? Mi történik a csillagok belsejében? Hogyan keletkeznek azok az összetett molekulák, amelyek az élet alapvető építőkövei is lehetnek? Milyen információkat hordoz az univerzumon áthaladó fénysugár? Ezekre, és még sok más kérdésre a színképelemzés, vagyis a spektroszkópia ad választ. A látványos és szórakoztató film Edwin Hubble amerikai csillagásznak is emléket állít. (Időtartam: 28 perc. Ajánlott: 8  éves kortól)

 

Napszúrás

Éltető csillagunk, a Nap működéséről, valamint a földi életre és technikai civilizációnkra gyakorolt hatásáról könnyed stílusban szóló, minden korosztálynak ajánlható film, mely szervesen kapcsolódik a naptávcsöves megfigyeléshez. Megismerkedhetünk a napkitörések veszélyeivel, vagy épp a sarki fény elképesztő, félelmetes, látványos, megbabonázó jelenségének fizikai hátterével is, és megtudhatjuk, hogy a világűrben is létezik időjárás. (Időtartam: 20 perc. Ajánlott: 8  éves kortól)

 

 

A Nap (The Sun, our living star) (10 éves kortól)

 
Éltető csillagunk, a Nap. Ez a majdnem minden szempontból nézve teljesen átlagos törpecsillag létfontosságú mozgatórugója a földi élet működésének, nélküle semmilyen életforma nem alakult volna ki bolygónkon. Ősi kultúrák tisztelték legfőbb istenükként és hozták létre naptárrendszerüket a Nap égi útjához igazítva. Az elmúlt évtizedekben pedig űreszközöket építettünk, melyek segítségével belső működését és a napviharok ránk gyakorolt hatását próbáljuk megérteni. Ezeknek az űrszondáknak az emberi szem által nem látható hullámhosszakon készített látványos animációi is gazdagítják a filmet.

 

 

A látás (Seeing!) (10 éves kortól) 

A Zeiss által készített film az emberi szem biológiájának titkait tárja fel a planetáriumban. Végigkövethetjük egy távoli galaxisból származó foton sokmillió fényéven átívelő útját egészen egy ifjú csillagász távcsövéig és szeméig, miközben igen látványos animációk segítségével megismerkedhetünk a szem felépítésével, valamint az idegpályákban keletkező ingerületek útjával az agy látásért felelős központjáig.

 

Galaxisok (Galaxies) (10 éves kortól)

Tudományos igényességgel megszerkesztett film, mely részletesen bemutatja a végtelennek tűnő űr "sziget-univerzumait" a galaxisokat, azok főbb típusait, kialakulásuk módját, valamint azt, hogy mi történik akkor, ha két, egyenként több százmilliárd csillagot tartalmazó hatalmas csillagváros ütközik egymással - mint ahogy a távoli jövőben a mi tejútrendszerünk is teszi majd legközelebbi szomszédunkkal, az Androméda-galaxissal.

 

A sötét anyag nyomában

Létezik olyan anyag, amelyet semmilyen távcsővel nem tudunk megfigyelni, ugyanakkor a számítások mégis azt bizonyítják, hogy léteznie kell? Mi tartja össze a galaxisokat és az egész univerzumot? A sötét anyag kutatása még gyerekcipőben járó tudomány, de tudósok és mérnökök szerte a Földön olyan meghökkentő berendezések terveivel álltak elő, amely egy napon láthatóvá teszi majd a láthatatlant.   (Időtartam: 40 perc. Ajánlott: 12 éves kortól)

 

A kozmikus fény végzete

Nagyobb településeink környezetében a fényszennyezés olyan mértékűvé vált, hogy szinte teljesen elveszítettük a csillagokkal teleszórt égbolt látványát. Könnyen lehetséges, hogy felnő egy olyan generáció, amely ezzel az élménnyel sosem találkozik, így az emberiség szegényebb lesz közös kincsünkkel: a mesterséges fényektől nem háborgatott csillagos éggel, és mindazokkal a legendákkal, mesékkel, történetekkel, melyek a csillagokba, csillagképekbe íródtak évszázadokkal vagy évezredekkel ezelőtt. A hazai készítésű film a Zselici Csillagoségbolt-Park megszületésének körülményeiről is ejt néhány szót. (Időtartam: 20 perc. Ajánlott: 12 éves kortól)

 

A szférák harmóniája - Kepler a négyzeten

Hogan képzelték el a világegyetem szerkezetét és működését a régi korokban? Miként próbáltak összefüggést keresni az aritmetika, a geometria, a zene és a csillagászat szabályai között? Kolláth Zoltán fizikus-csillagász filmje ezen korabeli próbálkozások ismertetése mellett a Kepler-űrtávcső mérési adatiból nyert tudományos eredményeket felhasználva a csillagok belsejében végbemenő folyamatokat modellezve mutatja be azt, hogy a csillagok is "zenélnek". (Időtartam: 20 perc. Ajánlott: 14 éves kortól)

 

Losing the dark

A fényszennyezés mibenlétét, környezetünkre és az emberre gyakorolt hatásait mutatja be a rövidfilm, néhány hasznos tippet adva arra is, milyen egyszerű, de hatékony eszközökkel tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb mesterséges fénnyel terheljük környezetünket és saját egészségünket. A film angol nyelvű. (Időtartam: 10 perc. Ajánlott: 12 éves kortól)